Privātuma politika

Mēs, UAB „Vitaresta” (turpmāk – „Vitaresta” vai Mēs), apstiprinām, ka personas dati ir un tiem ir jābūt Jums, Mūsu klientiem, svarīgiem, tādēļ Mēs kā pakalpojumu sniedzējs apņemamies pienācīgi uzglabāt un cienīt ikviena datu subjekta Mums sniegtos datus un privātumu. 

Šajā sadaļā atradīsiet Mūsu interneta vietnes (http://www.vitaresta.lt, www.valymopaslaugos.lt) (turpmāk – Interneta vietne) privātuma politikas noteikumus (turpmāk – Privātuma politika). Lai uzzinātu sīkāku informāciju par Mums un Mūsu darbību, aicinām apmeklēt Interneta vietnes sadaļu „Par mums”.

Mūsu pieņemtā Privātuma politika nosaka, kādā kārtībā Mēs apstrādājam informāciju par Jums, kas tika savākta Interneta vietnē. Ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam izlasīt un iepazīties ar „Vitaresta” Privātuma politiku.

Izmantojot Interneta vietni, Jūs piekrītat šai Privātuma politikai un apņematies ievērot mājaslapas noteikumus. Pretējā gadījumā, ja nepiekrītat Interneta vietnes noteikumiem un šai Privātuma politikai, Jūs nevarat turpināt izmantot Mūsu Interneta vietni.

KĀDAM MĒRĶIM TIEK VĀKTI (APSTRĀDĀTI) PERSONAS DATI?

Lai sazinātos ar mums, izmantojot mājaslapā esošās pasūtījuma formas, Jums jāiesniedz šādi dati: vārds un tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese. Mēs apņemamies vākt un izmantot Jūsu datus tikai tādā gadījumā un tādā apjomā, lai varētu nodrošināt savas kā pakalpojumu sniedzēja saistības.

CIK ILGI JŪSU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA TIEK GLABĀTA?

Savāktie personas dati tiek glabāti mūsu datu bāzē un drukātu dokumentu veidā tādā gadījumā, ja pēc pasūtījuma tika iegādāti mūsu produkti. Tāpat dati tiek glabāti, ja tika saņemta Jūsu piekrišana tos izmantot tirgdarbības mērķiem. „Vitaresta” glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir noteikts tiesību aktos un ņemot vērā datu apstrādes mērķus tajā gadījumā, ja paredzēts ilgāks datu uzglabāšanas laiks. Mēs ieguldām pamatotas pūles, lai Jūsu, datu subjekta, sniegtie personas dati tiktu aizsargāti.

KĀ IEPAZĪTIES AR SNIEGTO INFORMĀCIJU?

Jums kā datu subjektam ir tiesības saņemt visu informāciju par Jūsu personas datiem – kā un kādā veidā tie ir savākti, kā tie tiek apstrādāti. Jums ir tiesības vērsties pie mums ar lūgumu izlabot Jūsu personas datus, izdzēst tos vai pārtraukt datu apstrādi. Datu subjekts var nepiekrist, lai viņa dati tiktu apstrādāti tiešās tirgdarbības nolūkiem vai jebkurā laikā atsaukt savu doto piekrišanu. Kopš 2018.gada 25.maija, stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, Jūs tāpat ieguvāt tiesības pieprasīt izdzēst datus („tiesības būt aizmirstam”), tiesības uz datu pārcelšanu un iespēju lūgt, lai datu apstrāde tiktu ierobežota.

Ja vēlaties, lai tiktu izpildītas minētās darbības, sazinieties ar mums jebkādā Jums ērtā veidā rakstot vai zvanot (e-pasts: info@vitaresta.lt, tālrunis: +370 699 62747).

INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Apstrādājot Jūsu datus, „Vitaresta” ievēro Civilkodeksu un tiesību aktus, kā arī tajos norādīto konfidencialitātes principu. Lai pienācīgi izpildītu savas pakalpojumu sniedzēja saistības, informāciju trešajām pusēm varam izpaust tikai tajā gadījumā, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai, izpildei vai citu likumīgu iemeslu dēļ, piemēram, preču piegādi sniedzošajiem (kurjeru) uzņēmumiem vai tad, ja kompetentām institūcijām informācija ir jāizpauž saskaņā ar likumiem vai citiem tiesību aktiem.

Mēs neuzņemamies atbildību par citu personu interneta vietņu darbību vai tajās sniegto saturu. Tādēļ, kad pārtraucat darbību Mūsu Interneta vietnē un nokļūstat trešo personu mājaslapās, Mūsu Privātuma politika zaudē spēku un netiek piemērota.

SĪKFAILI

Saņemot Jūsu piekrišanu, Mēs ievietojam Jūsu gala iekārtā (datorā vai mobilajā ierīcē) mazas datnes – sīkfailus. Tas Mums ļauj Interneta vietnē noteiktu laiku „iegaumēt” Jūsu veiktās darbības un pielāgot Interneta vietnes saturu Jūsu vajadzībām. Sīkfaili Jūsu gala iekārtā tiek ievietoti līdz Mūsu Interneta vietnes apmeklēšanas sesijas beigām.

Sīkfailus, kas atrodas Jūsu gala iekārtā, varat kontrolēt un nepieciešamības gadījumā izdzēst.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Mūsu Interneta vietnē ievietotie sīkfaili nekādā gadījumā nenodod un nevāc Jūsu gala iekārtā esošos privātos datus.

IZMAIŅAS

Ņemot vērā uzņēmuma politiku un citus oficiālos dokumentus, mums ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šo Privātuma politiku. Ja radīsies izmaiņas, apņemamies par tām informēt Mūsu interneta vietnē, tādēļ iesakām Jums regulāri pārbaudīt Mūsu Privātuma politikas noteikumus.