Ražošanas telpu tīrīšana

Tīra vide ir viena no galvenajām prasībām ražošanas uzņēmumos.

Tā kā mums ir ilgtermiņa pieredze, mēs zinām, kā maksimāli efektīvi pielāgoties ikviena ražošanas uzņēmuma individuālajām vajadzībām. Pārrunājam uzņēmumu darba specifiku, kopšanas vajadzības un piedāvājam labākos risinājumus ikvienam klientam.

„Vitaresta” kolektīvs tiek iepazīstināts ar ražošanas uzņēmumu darba specifiku, tiek apmācīts strādāt ražošanas telpās, tiek nodrošināts ar atbilstošiem tīrīšanas līdzekļiem un tehniku. Tā kā ražošanas process tiek organizēts dažādi, bieži vien rūpnīcās strādā maiņās, tādēļ ražošanas telpu kopšana tiek veikta ātri un kvalitatīvi, netraucējot rūpnīcas darbu.